dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สินค้า
dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมทั่วโลกด้วยระบบออนไลน์ทราบผลทันที จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการทำประกันการเดินทาง


Kistler Valve Price List ราคาวาล์ว KISTLER

 Valve Kistler วาล์ว คิสท์เลอร์

ราคา วาล์ว คิสท์เลอร์ / แคตตาล็อก วาล์ว คิสท์เลอร์
Price List Valve KISTLER / Catalogue Valve Kistler
วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
BARSS VALVES KISTLER
บอลวาล์วทองเหลือง KISTLER เช็ควาล์วทองเหลือง KISTLER สเตนเนอร์ทองเหลือง KISTLER
Ball Valve Kistler
บอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
Swing Check Valve Kistler
สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
Y-Strainer Valve Kistler
วายสเตนเนอร์ทองเหลือง คิสท์เลอร์
     
สปริงเช็ควาล์ว KISTLER ประตูน้ำทองเหลือง Kistler ฟุตวาล์วทองเหลือง Kistler
Spring Check Kistler
สปริงเช็ควาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
Gate Valve Kistler
ประตูน้ำทองเหลือง คิสท์เลอร์
Foot Valve Kistler
ฟุตวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
     
วาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
CAST  IRON  VALVES KISTLER              
   
 Butterfly Valve Kistler วาล์วผีเสื้อเหล็กหล่อ KISTLER  DOU PLATE  CHECK VALVE 
Butterfly Valve Kistler
วาล์วผีเสื้อเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Butterfly Valve Kistler
วาล์วผีเสื้อเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Duo Plate Check Valve Kistler
เช็ควาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
     
ประตูน้ำเหล็กหล่อ KISTLER CHECK VALVE KISTLER SILIENT CHECK
Gate Valve Kistler
ประตูน้ำเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Check Valve Kistler
สวิงเช็ควาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Silent Check Valve Kistler
ไซเลนท์เช็ควาล์วเหล็กหล่อคิสท์เลอร์
     
Y-STRAINER KISTLER FOOT VALVE KISTLER บอลวาล์วเหล็กหล่อหน้าแปลน 
Y-Strainer Valve Kistler
วายสเตนเนอร์เหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Foot Valve Kistler
ฟุตวาล์เหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Ball  Valve Kistler
บอลวาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
     
     
Globe Valve Kistler
โก๊ลบวาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
   
     
วาล์วสเตนเลส คิสท์เลอร์
STAINLESS  VALVE KISTLER
   
FOOT VALVE STAINLESS FLANGE  ฟุตวาล์ว  
Foot Valve Flange Kistler
ฟุตวาล์วสแตนเลสหน้าแปลน คิสท์เลอร์
Foot Valve Stainless Screwed Kistler
ฟุตวาล์วสแตนเลสเกลียว คิสท์เลอร์
 
     
     
Products Price List

ข้อต่อ Fittings Price List ราคาอุปกรณ์ข้อต่อเหล็กและอุปกรณ์สเตนเลส article
ข้อต่อสเตนเลสเกลียว อุปกรณ์ข้อต่อสเตนเลสเกลียว FITTINGS SUS SCREWED
หน้าแปลน สเตนเลส อุปกรณ์หน้าแปลนสเตนเลส FLANGES SUS WELDED
ข้อต่อ อุปกรณ์สเตนเลส เชื่อม อุปกรณ์สเตนเลสเชื่อม FITTINGS SUS WELDED
ข้อต่อ ใบราคาอุปกรณ์ สเตนเลส เกลียว เกรด 304, 316 Price List of Fitting SUS 304 , SUS 316
ข้อต่อ ใบราคาอุปกรณ์ สเตนเลส เชื่อม เกรด 304 , 316 มีตะเข็บ Price List of Fitting Welded SUS 304 , SUS 316 ERW
ใบราคาอุปกรณ์ สเตนเลส เชื่อม เกรด 304 , 316 ไม่มีตะเข็บ Price List of Fitting Welded SUS 304 , SUS 316 SML
ใบราคาหน้าแปลน สเตนเลส เกรด 304, 316 Price List of Flange SUS 304 , SUS 316
หน้าแปลนเหล็ก FLANGES CARBON STEEL
อุปกรณ์เหล็กเชื่อมมีตะเข็บ FITTINGS CARBON STEEL ERW
อุปกรณ์เหล็กเชื่อมไม่มีตะเข็บ FITTINGS CARBON STEEL SML
อุปกรณ์ข้อต่อ พีวีซี FITTING PVC สีฟ้า
ใบราคาอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี FITTING PVC สีฟ้า
ราคาข้อต่อ เหล็กเกลียว-เชื่อม (Price List of Fittings)
ข้องอเหล็กเชื่อม45องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม90องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม180องศา
ฝาครอบเหล็กเชื่อม
ลดเบี้ยวเหล็กเชื่อม
ลดกลมเหล็กเชื่อม
สามทางเหล็กเชื่อม
สามทางลดเหล็กเชื่อม
หน้าแปลนเหล็กเชื่อม
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนสลิปออน
หน้าแปลนเหล็ก
อุปกรณ์เหล็กเชื่อมมีตะเข็บ
อุปกรณ์เหล็กเชื่อมไม่มีตะเข็บ
ใบราคาอุปกรณ์ เหล็กเชื่อม มีตะเข็บ
ใบราคาอุปกรณ์ เหล็กเชื่อม ไม่มีตะเข็บ
ใบราคาอุปกรณ์ เหล็กเชื่อม ชุบกัลวาไนซ์
ใบราคาหน้าแปลนเหล็ก
ข้อต่อสแตนเลสเกลียว-เชื่อม Price List of Fittings Stainless
แล็ปจ๊อยท์สเตนเลสเชื่อม
ข้องอสเตนเลส90องศาเชื่อม
ข้องอสเตนเลส45องศาเชื่อม
ฝาครอบสเตนเลสเชื่อม
ลดเบี้ยวสเตนเลสเชื่อม
ลดกลมสเตนเลสเชื่อม
สามทางลดสเตนเลสเชื่อม
สามทางสเตนเลสเชื่อม
หน้าแปลนสเตนเลสเชื่อม
ข้องอสเตนเลส90องศาเกลียว ผ.ม.
ข้องอสเตนเลส 45 องศาเกลียว
ข้องอสเตนเลส 90 องศา เกลียว
ข้อต่อตรงสเตนเลสเกลียว
นิเปิ้ลสเตนเลส
ปลั๊กอุดสเตนเลส
ฝาครอบสเตนเลสเกลียว
ยูเนียนสเตนเลส
ลดเหลี่ยมสเตนเลส
ลดกลมสเตนเลสเกลียว
สามทางสเตนเลสเกลียว
ใบราคาอุปกรณ์ สเตนเลส เกลียว เกรด 304 , 316
ใบราคาอุปกรณ์ สเตนเลส เชื่อม เกรด 304 , 316 มีตะเข็บ
ใบราคาอุปกรณ์ สเตนเลส เชื่อม เกรด 304 , 316 ไม่มีตะเข็บ
ข้อต่อประปาราคา Galvanise Fittings
ข้องอประปาเกลียว45องศา
ข้องอประปาเกลียว90องศา
ข้องอประปาผ.ม.90องศา
ข้องอประปาลด90องศา
ข้อต่อตรงประปา
นิเปิ้ลประปา
ฝาครอบเกลียวประปา
ยูเนียนประปา
ลดกลมประปา
สามทางประปา
สามทางลดประปา
สี่ทางประปา
ใบราคาอุปกรณ์ เหล็กประปา Price List of Galvanise Fitting Screwed
ข้อต่อสตีม ราคา Price Fitting Screwed Steam Threads
ข้องอสตีมกลียว90องศา Fitting Elbow 90 Degree
ข้อต่อตรงสตีม (Socket) Fitting Screwed Coupling
นิเปิ้ลสตีมกลียว Fitting Nipple Screwed
ปลั๊กอุดสตีมเกลียว Fitting Plug Screwed
ฝาครอบสตีมเกลียว Fitting Cap Screwed
ยูเนียนสตีมกลียว Fitting Union Screwed
ลดเหลี่ยมสตีมเกลียว Fitting Bushing Screwed
ลดกลมสตีมเกลียว Fitting Reducer Screwed
สามทางสตีมกลียว Fitting Tee Screwed
ใบราคาอุปกรณ์ สตีมแดง – สตีมดำ Price List of Fitting Screwed Steam Threads
TOZEN ท่อยาง FELEXIBLE HOSE TOZEN
ท่อออ่นยางลอนเดี่ยว TOZEN
ท่ออ่อนยางลอนคู่ TOZEN
ท่อยาง ท็อปเฟล็กซ์ FELEXIBLE HOSE TOP FLEX
ลอนเดี่ยวปลายหน้าแปลน SINGLE SPHERE
ลอนคู่ปลายหน้าแปลน TWIN SPHERE
ลอนคู่ปลายหน้าแปลน เสริมวงแหวนเหล็ก TWIN SPHERE WITH OUTER RING
ลอนคู่ปลายยูเนียน TWIN SPHERE UNION
Super-Flex Rubber ลอนเดี่ยว-ล่อนคู่
Flex-Drain ท่ออ่อนยางตัวหนอน
ท่อ ใบราคา Price List of Pipes article
ท่อยาง TOZEN Flexible Hose TOZEN
ท่ออ่อนสเตนเลสยูเนียน
ท่ออ่อนสเตนเลสหน้าแปลน
ท่อสแตนเลสเงา
ท่อสแตนเลส ไม่มีตะเข็บ
ท่อประปาเหล็ก
ท่อสตีม API มีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ ของนอก
ท่อ PVC
ท่อ API มีตะเข็บ / ชุบกัลวาไนซ์
ท่อเหล็กดำ
ท่อทองแดง
ท่ออลูมิเนียม
ใบราคาท่อ สตีม API ชนิดมีตะเข็บ / ชุบกัลวาไนซ์
ใบราคาท่อ สตีม API ชนิดมีตะเข็บ และ ไม่มีตะเข็บ (ของนอก)
ท่อเหล็กดำ (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ใบราคาท่อประปาเหล็ก
ท่อสเตนแลสชนิดมีตะเข็บ(กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ท่อสเตนแลสชนิดไม่มีตะเข็บ (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ใบราคาท่ออลูมิเนียม (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ใบราคาท่อทองแดง (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ใบราคาท่อ PVC
ใบราคาท่ออ่อนยาง (เฟล็กซ์ยาง) TOZEN
ใบราคาท่ออ่อนสแตนเลสยูเนียน
ใบราคาท่ออ่อนสแตนเลสหน้าแปลน
Valves Price List ราคาวาล์ว article
วาล์วทองเหลือง KITZ Brass/Bronze Valves KITZ
วาล์วเหล็กหล่อ KITZ Cast Iron Valves KITZ
วาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Ductile Iron Valves KITZ
วาล์วสแตนเลส KITZ Stainless Steel Valves KITZ
วาล์วเหล็กเหนียว KITZ Cast Carbon Steel Valvee KITZ
วาล์วผีเสื้อ KITZ Butterfly Valves KITZ
Pressure Reducing Valves เพรสเชอร์ รีดิ๊วซิ่ง วาล์ว โยชิตาเกะ
เซฟตี้วาล์วโยชิตาเกะ Safety & Relief Valves
Air vent Valves Drain Separators แอร์เวนท์วาล์ว
Strainers วายสเตรนเนอร์ โยชิตาเกะ
Solenoid Valves โซลินอยด์ วาล์ว โยชิตาเกะ
Sight Glass ไซท์กล๊าส โยชิตาเกะ
Steam Traps สตีมแทร็ป โยชิตาเกะ
Expansion Joints เอ็กซ์แพนชั่นจอยท์ โยชิตาเกะ
Temperature Regulators เทมเปอเรเจอร์ เรกูเลเตอร์ โยชิตาเกะ
วาล์วทองเหลืองชุบขาว V Vlave วีวาล์ว มินิบอลวาล์ว ก็อกน้ำ
Pressure Reducing Valves VENN เพรสเชอร์ รีดิ๊วซิ่ง วาล์ว เวนน์
Safety Relief Valves VENN เซฟตี้ รีลีฟ วาล์ว เวนน์
Solenoid Valves VENN โซลินอยด์วาล์ว เวนน์ Temperature Regulating Valves VENN เทมเพอเรเจอร์ เรกกูเรติ้ง วาล์ว เวนน์
Steam Traps VENN สตีมแทร็ป เวนน์ Air Vent Valve แอร์เว้นส์ วาล์ว VENN เว้นน์
วาล์วทองเหลือง โตโย Bronze & Brass Valves TOYO
วาล์วสเตนเลส โตโย Stainless Steel Valves TOYO
วาล์วเหล็กหล่อ โตโย Cast Iron Valves TOYO
วาล์วผีเสื้อ โตโย Butterfly Valves TOYO
TLV STEAM SPECIALIST สตีมแทร็ป ทีแอลวี TLV
Ball Valve Barss Kistler บอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
Butterfly Valve Kistler วาล์วผีเสื้อเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Duo Plate Check Valve Kistler เช็ควาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Gate Valve Kistler ประตูน้ำเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Foot Valve Kistler ฟุตวาล์เหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
Kitz Valve (Kitazawa) Price List ราคาวาล์ว คิตาซาว่า
YOSHITAKE Valve Price List ราคาวาล์ว โยชิตาเกะ
Butterfly Valves PP วาล์วผีเสื้อ พีพี (บัตเตอร์ฟลายวาล์ว) Dual Flap
Ball Valve PP AN-111R AN-211F AN-311F บอลวาล์วสเตนเลสเกลียว พีพี
Valve,Stainless Flanged PP วาล์วสเตนเลสหน้าแปลน พีพี
Valve Stainless PP วาล์วสเตนเลสพีพีเกลียว
PP Valve Price List ราคาวาล์วสแตนเลส พีพี
เหล็กรูปพรรณ Structural article
เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแบน
เหล็กฉาก
เหล็กแผ่นชุบซิงค์
เหล็กตัวซี
เหล็กกล่องสี่หลี่ยม
เหล็กไอบีม
เหล็กเอชบีม
เหล็กไวค์แฟลงค์
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางพับ
เหล็กรางรถไฟ
มาตรวัด Meter มิเตอร์ article
Manostar – Gauge เกจ์ มาโนสตาร์
Pressure Gaug เกจ์วัดความดัน (เพรสเชอร์เกจ์)
Manostar Gaug เกจ์ มาโนสตาร์
ใบราคาอุปกรณ์เชื่อมชุบกัลวาไนซ์
OKM Valve Price List ราคาวาล์ว OKM
VENN Price List ราคาวาล์ว VENN
V VALVE Price List ราคาวีวาล์ว มินิบอลวาล์ว
วาล์ว สตีมแทร็ป ทีแอลวี ราคา Valve TLV Steam Trap Price List
TOYO Price List ราคาวาล์วโตโย
Fitting PVC Price List ราคาอุปกรณ์ พีวีซี
วาล์วเข็มทองเหลืองKITZ Needle Valve KITZ
วายสเตรนเนอร์ทองเหลืองKITZ Strainer KITZ
เช็ควาล์วทองเหลืองKITZ Check Valve KITZ
โกล๊บวาล์วทองเหลืองKITZ Globe Valve KITZ
ประตูน้ำทองเหลืองKITZ Gate Valve KITZ
บอลวาล์วทองเหลืองKITZ Ball Valve KITZ
ท่อ PPRCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105535042781
บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด
12/4 Soi Suksawasdi 15/1, Suksawasdi Road,
Bangpakok, Rasburana, Bangkok 10140, THAILAND.
โทร : 0-2428 2114 , 0-2872 0520 แฟกซ์ : 0-2428 2125
Email :  ugroups@hotmail.com