dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สินค้า
dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมทั่วโลกด้วยระบบออนไลน์ทราบผลทันที จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการทำประกันการเดินทาง


ทีมงานของเรา article

บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด

ทีมผู้บริหาร

 • กรรมการผู้จัดการ : นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : นายกำแหง ตันกำแหง
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการ : นางสาวปฐมาภรณ์ สินสังข์
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวรัตนาวดี เม่งห้อง

เราตระหนักถึงการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ทั้งทางด้านสินค้า และบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการอบรมตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านสินค้า และเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยยึดหลักการ Cheaper , Better & Faster

 Cheaper :
 • นำเสนอและจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานในราคาที่ถูกกว่า เพราะเราเน้นการบริหารต้นทุนเพื่อให้สินค้ามีราคาที่ถูกลง
 Better :
 • เน้นการจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงกว่า เพื่อความมั่นใจในการใช้งานของลูกค้า
 • การให้บริการที่ดีกว่า  เพื่อเป็นทางเลือก และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • การให้ข้อมูลสินค้าที่มากกว่า  เพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าที่เหมาะกับงาน
 Faster :
 • การบริการให้ข้อมูลทางด้านสินค้าด้วยความสุภาพ  ถูกต้อง รวดเร็ว
 • การตอบกลับใบเสนอราคาที่ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
 • การบริการจัดส่งสินค้าด่วน ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อudomkit

เกี่่ยวกับเรา article
วิธีการชำระเงิน article
ติดต่อบริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด article
แผนที่เว็บไซต์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105535042781
บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด
12/4 Soi Suksawasdi 15/1, Suksawasdi Road,
Bangpakok, Rasburana, Bangkok 10140, THAILAND.
โทร : 0-2428 2114 , 0-2872 0520 แฟกซ์ : 0-2428 2125
Email :  ugroups@hotmail.com