สามทางเหล็กเชื่อม อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์สามทางเหล็กชนิดเชื่อม

 สามทางเหล็กเชื่อม SCH40 , SCH80 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF