หน้าจาน หน้าแปลน หน้าจานบอด หน้าแปลนบอด อุปกรณ์หน้าจานบอด ฟิตติ้งหน้าจาน Blind Flange

 หน้าแปลนบอด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF