ข้อต่อ อุปกรณ์ ข้อต่อ พีวีซี สีฟ้า (หนา)  Fittings PVC

แคตตาล็อคอุปกรณ์ข้อต่อ พีวีซี สีฟ้า หนา 
 


ข้อต่อตรง

ข้องอPVC 90องศา

ข้องอPVC 45องศา
ข้อต่อตรง
18 - 150 มม.(1/2" - 6")

ข้องอ 90องศา
18 - 300 มม. (1/2"- 12")

ข้องอ 45องศา
18 - 300 มม. (1/2"- 12")

สามทางPVC ข้อต่อตรงเกลียวใน ข้องอ90องศา เกลียวใน 
สามทาง
18 - 300 มม. (1/2"- 12")
ข้อต่อตรงเกลียวใน
18 - 100 มม. (1/2"- 4")
ข้องอ 90องศา เกลียวใน
18 - 25 มม. (1/2" - 1")
สามทางเกลียวใน   ข้อต่อเกลียวนอก ข้องอ90องศา เกลียวนอก 
 สามทางเกลียวใน
18 - 100 มม. (1/2" - 4")
ข้อต่อตรงเกลียวนอก
18 - 100 มม. (1/2" - 4")
ข้องอ 90องศา เกลียวนอก
18 - 25 มม. (1/2" - 1")
ต่อตรงเกลียวในทองเหลือง ข้องอ90องศาเกลียวในทองเหลือง สามทางเกลียวในทองเหลือง
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง
18 - 25 มม. (1/2" - 1")
ข้องอ 90องศา เกลียวในทองเหลือง
18 - 25 มม. (1/2" - 1")
สามทางเกลียวในทองเหลือง
18 - 20 มม. (1/2" - 3/4")
นิเปิ้ล ปลั๊กอุดเกลียวนอก ฝาครอบเกลียวใน
นิเปิ้ล
18 - 25 มม. (1/2" - 1")
ปลุ๊กอุดเกลียวนอก
18 - 25 มม. (1/2" - 1")
ฝาครอบเกลียวใน
18 , 55 มม. (1/2" , 2")
ข้อต่อตรงลด ข้อลอ 90องศาลด สามทางลด
 ข้อต่อตรงลด ข้องอ 90องศา ลด สามทางลด
ฝาครอบ ข้อต่อยูเนียน ข้อต่อยูเนียนสั้น
ฝาครอบ 18 - 100 มม. (1/2" - 4") ข้อต่อยูเนียน 18 - 55 มม. (1/2" - 2")
(ยกเว้น ขนาด 35มม. (1-1/4")
ข้อต่อยูเนียนสั้น 20 มม. (3/4")
หัวกระโหลก หัวกันไหล หัวกันไหลเกลียวนอก
หัวกระโหลก
25 , 55 มม. (1" , 2")
หัวกันไหล
20 - 25 มม. (3/4" - 1")
หัวกันไหลเกลียวนอก 20 x 1/2" มม.
(3/4") 25 x 3/4" มม. ( 1")
กิ๊บจับท่อ คลิปก้ามปู ข้อต่อลดเหลี่ยม
กิ๊ปจับท่อ 18 - 25 มม. (1/2" - 1") คลิปก้ามปู 18 - 25 มม. (1/2" - 1") ข้อต่อลดเหลี่ยม