อุปกรณ์ ข้อต่อ พีวีซี สีฟ้า (บาง) Fittings PVC 

แคตตาล็อคอุปกรณ์ข้อต่อ พีวีซี สีฟ้า (บาง)


ข้อต่อตรงบาง

ข้องอ90 บาง

ข้องอ 45 บาง
ข้อต่อตรงบาง
35 - 150 มม.(1-1/4" - 6")
ข้องอ 90องศา บาง
35 - 300 มม. (1-1/4"- 12")
ข้องอ 45องศา บาง
35 - 300 มม. (1-1/4"- 12")
สามทางบาง สามทางวายบาง  สามทางทีวายบาง
สามทางบาง
35 - 200 มม. (1-1/4"- 8")
ยกเว้น 125 มม. ( 5")
สามทางวายบาง
55 - 150 มม. ( 2"- 6")
ยกเว้น 125 มม. ( 5")
สามทางทีวายบาง
55 - 150 มม. ( 2"- 6")
ยกเว้น 125 มม. ( 5")
 สี่ทางทีวานบาง ท่อสั้นฝาปิดเกลียว  ยูแทรฟ 
สี่ทางวายบาง
100 มม. ( 4" )
ท่อสั้นฝาปิดเกลียว
100 มม. ( 4" )
ยูแทรฟ
55 มม. ( 2" )
ยูแทรฟ(มีช่องระบาย) พีแทรฟ(มีช่องระบาย) เอสแทรฟ(มีช่องระบาย)
   ยูแทรฟ(มีช่องระบาย)
55 มม. ( 2" )
พีแทรฟ(มีช่องระบาย)
55 มม. ( 2" )
เอสแทรฟ(มีช่องระบาย)
55 มม. ( 2" )
ข้อต่อลดบาง สามทางลดบาง สามทางวายลดบาง
ข้อต่อตรงลดบาง สามทางลดบาง สามทางวายลดบาง
สามทางทีวายลด    
สามทางทีวายลดบาง