KITZ Valve สเปคเช็ควาล์ว คิทซ์ KITAZAWA Check Valve KITZ

เช็ควาล์วทองเหลือง KITZ
สเปคเช็ควาล์วคิทซ์ Spect Check Valve KITZ
 เช็ควาล์ว คิทซ์ Check Valve KITZ Type R, F, RF
เช็ควาล์ว คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA
KITAZAWA
วาล์วกันกลับคิทซ์

วาล์ว เช็ควาล์ว วาล์วกันกลับ เช็ควาล์วใช้กับน้ำ เช็ควาล์วน้ำมัน เช็ควาล์วแก๊ส เช็ควาล์วสตีม

สเปคเช็ควาล์วคิทซ์  Spect Check Valve Kitazawa

 

Water , Oil, Gas

เช็ควาล์วทองเหลือง KITZ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF