สเปคโกล๊บวาล์ว คิทซ์ รุ่น 10SJ,10SJBF,10SPBF, 20SYBO,20SY,20SYB Globe Valves Kitz 10SJ,10SJBF,10SPBF, 20SYBO,20SY,20SYB


สเปควาล์วคิตาซาว่า SPECT VALVE KITAZAWA

 สเปคโกล๊บวาล์ว คิทซ์ รุ่น 10SJ,10SJBF,10SPBF, 20SYBO,20SY,20SYB

สเปควาล์วสตีม รุ่น 10SJ,10SJBF,10SPBF, 20SYBO,20SY,20SYB

Spect Globe Valve Type 10SJ,10SJBF,10SPBF, 20SYBO,20SY,20SYB

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF