สตีมแทร็ป ทีแอลวี TLV Steam Trap สเปควาล์ว สตีมแทร็ปทีแอลวี แคตตาล็อคสตีมแทร็ป ทีแอลวี จำหน่ายโดย บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด

TLV

สเปค สตีมแทร็ป วาล์ว ทีแอลวี / แคตตาล็อควาล์ว ทีแอลวี
Spect Valve TLV / Catalog Valve TLV

วาล์วสตีมแทร็ป TLV  สำหรับระบบไอน้ำ


STEAM TRAP THERMODYNAMIC MODEL
 
สตีมแทร็ป TLV รุ่น เทอร์โมไดนามิค

 
สเปค สตีมแทร็ป TLV  P21S สเปค สตีมแทร็ป TLV A3-N / AF3-N สเปค สตีมแทร็ป TLV P46SRN / P46SRN(300lb)
TLV Steam Trap P21S
สตีมแทร็ป TLV Model P21S
TLV Steam Trap A3-N / AF3-N
สตีมแทร็ป TLV Model A3-N / FA3-N

TLV Steam Trap P46SRN
สตีมแทร็ป TLV Model P46SRN

     
สเปค สตีมแทร็ป TLV P46S / P46S (300lb) สเปค สตีมแทร็ป TLV  A65S (Socket Weled)  
TLV Steam Trap A46S
สตีมแทร็ป TLV Model A46S

TLV Steam Trap A65S 
สตีมแทร็ป TLV Model A65S

 

 


STEAM TRAP FREE  FLOAT MODEL
สตีมแทร็ป TLV รุ่น ลูกลอยอิสระ

   
สเปค สตีมแทร็ป TLV Steam Trap J3X / JF3X สเปค สตีมแทร็ป TLV Steam Trap J3XS  
TLV Steam Trap J3X / JF3X
สตีมแทร็ป TLV Model J3X / JF3X

TLV Steam Trap J3XS
สตีมแทร็ป TLV Model J3XS

 
     
สเปค สตีมแทร็ป TLV Steam Trap J7X  สเปค สตีมแทร็ป TLV Steam Trap J5X / JF5X  
TLV Steam Trap J7X
สตีมแทร็ป TLV Model J7X

TLV Steam Trap J5X / JF5X
สตีมแทร็ป TLV Model J5X / JF5X

 

STEAM TRAP THERMOSTATIC MODEL
 
สตีมแทร็ป TLV รุ่น เทอร์โมสเตติค
 
สเปค สตีมแทร็ป TLV LEX3WN-TZ / LEXF3N-TZ สเปค สตีมแทร็ป TLV Steam Trap L21S  
TLV LEX3WN-TZ / LEXF3N-TZ
สตีมแทร็ป TLV Model LEX3WN-TZ /LEXXF3N-TZ

TLV Steam Trap L21S
สตีมแทร็ป TLV Model L21S