วาล์วพีพี PP Valve วาล์วสเตนเลส คุณภาพสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม บอลวาล์ว, เกทวาล์ว, เช็ควาล์ว, โกล๊บวาล์ว, วายสเตรนเนอร์, สปริงเช็ควาล์ว, เวเฟอร์ ดิสก์ เช็ควาล์ว, ดูโอ แฟลป เช็ควาล์ว

 

สเปค วาล์ว พีพี  / แคตตาล็อค วาล์ว พีพี
Spect Valve P.P.  /  Catalog Valve  P.P.
วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วแก๊ส วาล์วน้ำมัน
บอลวาล์วPP บอลวาล์วPP บอลวาล์ว PP

บอลวาล์วสเตนเลส พีพี
Ball Valve PP AN-111R

บอลวาล์ว สเตนเลส พีพี
Ball Valve PP AN-211F
บอลวาล์ว สเตนเลส พีพี
Ball Valve PP AN-311F
     
วาล์วประตูน้ำ PP โกล๊บวาล์วสตีม PP เช็ควาล์ว PP
เกทวาล์วสเตนเลส (วาล์วประตูน้ำ)พีพี
Gate Valve PP 200T
โกล๊บวาล์ว สเตนเลส พีพี
Globe Valve PP 200B
เช็ควาล์ว สเตนเลส พีพี
Check Valve PP 200S
     
วายสเตรนเนอร์ PP สปริงเช็ควาล์ว PP บอลวาล์วสองตอน PP
วาย-สเตรนเนอร์ สเตนเลส พีพี
Y-Strainer PP 600S
สปริงเช็ควาล์ว สเตนเลส พีพี
Spring Check PP 200SC
บอลวาล์วสเตนเลสหน้าแปลน พีพี
Ball Valve Flanged PP 211FF
     
วาล์วประตูน้ำ PP โกล๊บวาล์วสตีม PP เช็ควาล์ว PP
เกทวาล์ว สเตนเลส พีพี (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Flanged PP TOO
โกล๊บวาล์ว สเตนเลส พีพี
Globe Flanged PP BOO
เช็ควาล์ว สเตนเลส พีพี
Check Flanged PP COO
     
วายสเตรนเนอร์ PP เวเฟอร์ ดิสก์ เช็ควาล์ว PP ดูอัล แฟลป เช็ควาล์ว PP
วาย-สเตรนเนอร์ สเตนเลส พีพี
Y-Strainer Flanged PP SOO
เวเฟอร์ ดิสก์ เช็ควาล์ว สเตนเลส พีพี
Wafer Disc Check PP KH-11C
ดูอัล แฟลป เช็ควาล์ว สเตนเลส พีพี
Dual Flap Check Valve
     
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว(วาล์วผีเสื้อ) PP    
บัตเตอร์ฟลายวาล์วสเตนเลส พีพี(วาล์วผีเสื้อ)
 Butterfly Valve