Valve VValve วาล์ว วีวาล์ว ก๊อกน้ำ วีวาล์ว บอลวาล์ว วีวาล์ว วาล์วชั้นนำจากอิตาลี Valve Italy

 

สเปคก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ วาล์วลม วาล์วแก๊ส ยี่ห้อ วี วาล์ว

แคตตาล็อค ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ วาล์วลม วาล์วแก๊ส ยี่ห้อ วี วาล์ว

 

ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ วาล์วลม วาล์วแก๊ส

สเปค วาล์วชุบขาว วีวาล์ว - แคตตาล็อควาล์วชุบขาว วีวาล์ว
Spect  Valve V VALVE - Catalog Valve  V VALVE

วาล์วน้ำ  วาล์วสตีม, วาล์วแก๊ส

บอลวาล์วชุบขาว วีวาล์ว
BALL VALVE VVALVE

 
บอลวาล์วชุบขาวรูเต็ม
Model 301 Full Bore
บอลวาล์วปีกผีเสื้อModel 302 Full Bore  บอลวาล์วชุบขาวรูเต็มModel 601  Full Bore
     
 
บอลวาล์วปีกผีเสื้อรูลด
Model 702 Reduced Bore
บอลวาล์วรูลด
Model 701 Reduced Bore
บอลวาล์วรูเต็ม
Model 220/300 Full Bore 
     

 

ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ วาล์วลม วาล์วแก๊ส

สเปค วาล์วชุบขาว วีวาล์ว - แคตตาล็อควาล์วชุบขาว วีวาล์ว
Spect  Valve V VALVE - Catalog Valve  V VALVE

ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ  วาล์วสตีม, วาล์วแก๊ส


ก๊อกน้ำ วีวาล์ว
 วาล์วน้ำสวมสายยาง บอกก๊อกสวมสายยาง บอลก๊อกกุญแจ

HOSE BALL BIBCOCK  VVALVE

ก๊อกน้ำ บอลก๊อกน้ำ
Model 686 Bibcock
ก๊อกน้ำสวมสายยาง บอลก๊อกสนาม
Model 689 Hose Bibcock
ก๊อกน้ำกุญแจ บอลก๊อกกุญแจ
Model 679 Lockable Bibcock
     
     
  Model 682 Blockable Hose Bibcock