หมวด    :  วัสดุก่อสร้าง
รายการ :  ตะแกรง ตาข่าย ตะแกรงปูพื้น  ตะแกรงทางเดิน

• สเปคตาข่าย Mesh

• สเปคตะแกรงเหล็กฉีก

• สเปคมุ้งลวด