ข้อต่อ3000P Spect Fittings 3000P TEE สามทางสวมเชื่อม เกลียว

สเปคสามทางเหล็ก 3000P

สวมเชื่อม - เกลียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF