ข้อต่อ3000P Spect Fittings 3000P Union ยูเนียนเกลียว

สเปคข้อต่อยูเนียน 3000P
UNION 3000P

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF