ข้อต่อ3000P Spect Fittings 3000P Cap ฝาครอบเกลียว

สเปคฝาครอบเกลียวใน 3000P
CAP 3000P

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF