จำหน่ายท่อพีวีซี ท่อน้ำพีวีซี PVC PIPES สีฟ้า สีเหลือง สีขาว สีเทา สำหรับงานประปา งานไฟฟ้า

 


ชื่อสินค้า : ท่อพีวีซี ท่อPVC แป๊ปน้ำ พีวีซี

รายละเอียด : สเปคท่อ PVC

ท่อ พีวีซี "ตราช้าง" สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

แบบปลายเรียบ สีฟ้า

   ชื่อขนาดมม. (นิ้ว)   

       เส้นผ่านศูนย์กลาง
      ภายนอกเฉลี่ย
(O.D.)     

                              ความหนา mm.

ชั้นคุณภาพ 5 
 
 Class 5   

ชั้นคุณภาพ 8.5 
 Class 8.5  

ชั้นคุณภาพ 13.5 
Class 13.5   

 

18 (1/2")

 

22+0.15

 

-

 

2.0+0.20

 

2.5+0.20

 

20 (3/4")

 

26+0.15

 

-

 

2.0+0.20

 

2.5+0.20

 

25 (1")

 

34+0.15

 

-

 

2.0+0.20

 

3.0+0.25

 

35 (1-1/4")

 

42+0.15

 

1.5+0.15

 

2.0+0.20

 

3.1+0.25

 

40 (1-1/2")

 

48+0.15

 

1.5+0.15

 

2.3+0.20

 

3.5+0.25

 

55 (2")

 

60+0.15

 

1.8+0.20

 

2.9+0.25

 

4.3+0.30

 

65( 2-1/2")

 

76+0.20

 

2.2+0.20

 

3.5+0.25

 

5.4+0.35

 

80 (3")

 

89+0.20

 

2.5+0.25

 

4.1+0.30

 

6.4+0.40

 

100 (4")

 

114+0.30

 

3.2+0.25

 

5.2+0.35

 

8.1+0.50

 

125(5")

 

140+0.30

 

3.9+0.30

 

6.4+0.40

 

9.9+0.55

 

150 (6")

 

165+0.40

 

4.6+0.30

 

7.5+0.45

 

11.7+0.65

 

200 (8")

 

216+0.50

 

5.4+0.35

 

8.8+0.50

 

13.7+0.75

 

250(10")

 

267+0.70

 

6.6+0.40

 

10.9+0.60

 

16.9+0.90

 

300 (12")

 

318+0.80

 

7.8+0.45

 

12.9+0.70

 

20.1+1.05

 

350 (14")

 

370+0.90

 

9.1+0.55

 

15.0+0.80

 

23.4+1.20

 

400 (16")

 

420+1.10

 

10.3+0.60

 

17.0+0.90

 

26.5+1.35

หมายเหตุ 
1. มอก.17-2532 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
2. ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 13.5 เป็นแรงดันใช้งาน ( Working Pressure)  หมายถึงแรงดันสูงสุดที่กำหนดให้
    สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศา มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงดันต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2)