สายอ่อนสแตนเลส ท่ออ่อนสแตนเลส หัวท้ายยูเนียน STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSE SIZE ขนาด UNION TYPE หัวยูเนี่ยน 30 CM. 50 CM. 100 CM

สเปคท่ออ่อนสแตนเลสหัวยูเนียนท่ออ่อนสแตนเลสหัวท้ายยูเนียน
 สายถักสเตนเลส หัวท้ายยูเนียน

STAINLESS STEEL SUS 304 FLEXIBLE HOSE