ราคา วาล์ว พีพี Valve P.P

Price List Valve P.P.
ราคาวาล์วสแตนเลส - เหล็กหล่อ  พีพี

วาล์วสแตนเลส เกลียว พีพี
Stainless Valve Threaded  PP 
   
บอลวาล์วสแตนเลส AN111R บอลวาล์ว SUS AN211F บอลวาล์วสแตนเลส PP AN311F
Ball Valve PP AN-111R
บอลวาล์วสเตนเลส พีพี AN-111R
Ball Valve PP AN-211F
บอลวาล์วสเตนเลส พีพี AN-211F
Ball Valve PP AN-311F
บอลวาล์วสเตนเลส พีพี AN-311F

 
     
Gate Valve SUS PP 200T Globe Valve PP 200B Check valve PP 200S
Gate Valve PP 200T
วาล์วประตูน้ำ สเตนเลส พีพี  200T
Globe Valve PP 200B
โกล๊บวาล์วสเตนเลส พีพี 200B
Check Valve PP 200S
เช็ควาล์วสเตนเลส พีพี 200S
     
Sraniner PP 600S Spring Check Valve PP 200SC  
Y-Strainer Valve PP 600S
วายสเตรนเนอร์สเตนเลส พีพี 600S
Spring Check Valve PP 200SC
สปริงเช็ควาล์วสเตนเลส พีพี 200SC
 
วาล์วสแตนเลส หน้าแปลน พีพี
Stainless Valve Flanged  PP 
   
วาล์วประตูน้ำสเตนเลส หน้าแปลน TOO โกล๊บวาล์วสเตนเลส หน้าแปลน PP BOO เช็ควาล์วสเตนเลส หน้าแปลน PP COO

Gate Flanged ValvePP TOO
วาล์วประตูน้ำสเตนเลส หน้าแปลน TOO

Globe Flanged Valve PP BOO
โกล๊บวาล์วสเตนเลส หน้าแปลน พีพี BOO
Check Flanged Valve PP COO
เช็ควาล์วสเตนเลส หน้าแปลน พีพี COO
     
บอลวาล์ว SUS หน้าแปลน PP 211FF 
Y-Strainer Flanged Valve PP SOO
วายสเตรนเนอร์สเตนเลสหน้าแปลน SOO
Wafer Disc Check Valve
PP KH-11C
เวเฟอร์ดิสก์เช็คสเตนเลส พีพี KH-11C
Ball Valve Flanged Valve PP 211FF
บอลวาล์วสเตนเลส หน้าแปลน พีพี 211FF
 
วาล์วเหล็กหล่อ พีพี
Cast Iron Valve PP 
   
วาล์วผีเสื้อเหล็กหล่อ พีพี Dual Flap Check Valve PP
Ball Valve Cast Iron PP 
Butterfly Valve PP
วาล์วผีเสื้อเหล็กหล่อ พีพี
Dual Flap Check Valve PP
ดูอัล แฟลป เช็ควาล์ว
 
Ball Valve Cast Iron PP
บอลวาล์วเหล็กหล่อ พีพี