สเปควาล์วทองเหลือง คิทซ์ คิตาซาวา Spect Valve KITZ Kitazawa

วาล์ว คิทซ์ Valve KITZ  วาล์วคิาตาซาว่า Valve Kitazawa วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น