สเปควาล์ว เหล็กหล่อ คิทซ์ (คิตาซาวา) Spect Cast Iron Valve KITZ (Kitazawa)

วาล์วเหล็กหล่อคิทซ์ (คิตาซาว่า) Cast Iron Valve KITZ (Kitazawa)