สเปควาล์ว เหล็กเหนียว คิทซ์ คิตาซาว่า Spect Valve Cast Carbon Steel KITZ (Kitazawa)