สเปควาล์วคิสท์เลอร์ Spect Valves KISTLER

     วาล์ว คิสต์เลอร์

 

สเปค วาล์ว คิสต์เลอร์ 

SPECT   VALVES   KISTLER
วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส วาล์วอุตสาหกรรม

 

     วาล์ว คิสต์เลอร์

สเปค วาล์วเหล็กหล่อ คิสต์เลอร์

SPECT  CAST IRON  VALVES KISTLER

วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส วาล์วอุตสาหกรรม

CAST  IRON  VALVES    

     
Butterfly Wafer Type
วาล์วผีเสื้อ คิสต์เลอร์
Butterfly Lugged Type
วาล์วผีเสื้อ คิสต์เลอร์
Duo Plate Check Valve
ดูโอเพลท เช็ควาล์ว
Gate Valve
วาล์วประตูน้ำ
Check Valve 
 เช็ควาล์ว
Silent Check Valve
ไซเลนท์ เช็ควาล์ว
Y-Strainer
วายสเตรเนอร์
Ball Valve
บอลวาล์ว
Air Vent
แอร์เว้นท์
     
   
Globe Valve
โกล๊บวาล์วสตีม

Foot Valve Cast Iron 
ฟุตวาล์ว เหล็กหล่อ

Foot Valve Lifting Shaft
ฟุตวาล์ว รุ่นมีโซดึง

.

     วาล์ว คิสต์เลอร์

สเปค วาล์วสเตนเลส คิสต์เลอร์

SPECT  STAINLESS STEEL  VALVES KISTLER

วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส วาล์วอุตสาหกรรม

 STAINLESS STEEL  VALVES    

 

 
Foot Valve Stainless
ฟุตวาล์วสเตนเลสหน้าแปลน
Foot Valve Stainless Screwed
ฟุตวาล์วสแตนเลสเกลียว