ข้อต่อ fittings 3000p elbow45 ข้องอเหล็ก45องศา สวมเชื่อม เกลียว