ข้อต่อfittings 3000p elbow45 ข้องอเหล็ก90องศา สวมเชื่อม เกลียว