KITZ Valve คิทซ์ สเปคเช็ควาล์ว วาล์วกันย้อนกลับ คิทซ์ KITAZAWA Check Valve KITZ

เช็ควาล์วทองเหลือง KITZ
สเปคเช็ควาล์วคิทซ์ Spect Check Valve KITZ
 เช็ควาล์ว คิทซ์ Check Valve KITZ Type R, F, RF
เช็ควาล์ว คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA
วาล์วกันย้อนกลับคิทซ์

วาล์ว เช็ควาล์ว วาล์วกันกลับ วาล์วกันย้อนกลับ เช็ควาล์วใช้กับน้ำ เช็ควาล์วน้ำมัน เช็ควาล์วแก๊ส เช็ควาล์วสตีม

สเปคเช็ควาล์วคิทซ์  Spect Check Valve Kitazawa

สำหรับงาน น้ำ น้ำมัน แก๊ส Water , Oil, Gas

เช็ควาล์วทองเหลือง KITZ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF