สเตรนเนอร์ คิทซ์ รุ่น UY, 10UYA, 10UYBStrainer KITZ Model UY, 10UYA, 10UYB

 สเตรนเนอร์ คิทซ์ Strainer UY, 10UYA, 10UYB

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF