วาล์วโตโย TOYO Valve วาล์วคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วแก๊ส, วาล์วน้ำ, วาล์วน้ำมัน , วาล์วไอน้ำ, วาล์วสตีม จำหน่ายโดย บริษัท อุดมกิจ ฟิตต้งวาล์ว จำกัด

 

วาล์วTOYO

วาล์ว โตโย  VALVE TOYO

สเปควาล์ว โตโย

Spect  Valve TOYO

วาล์วน้ำ, วาล์วน้ำมัน, วาล์วแก๊ส, วาล์วสตีม

สเปค วาล์ว Bronz TOYO  สเปควาล์ว Cast Iron TOYO
วาล์วทองเหลือง โตโยTOYO Bronze Valve
ประตูน้ำทองเหลืองโตโย (Gate Valve)
โกล๊บวาล์วทองเหลืองโตโย (Globe Valve)
บอลวาล์วทองเหลืองโตโย (Ball Valve)
เช็ควาล์วทองเหลืองโตโย (Check Valve)
สเตรนเนอร์ทองเหลืองโตโย (Strainer Valve)
วาล์วเหล็กเหล่อ โตโย TOYO Cast Iron Valve
ประตูน้ำเหล็กหล่อโตโย (Gate Valve)
โกล๊บวาล์วเหล็กหล่อโตโย (Globe Valve)
บอลวาล์วเหล็กหล่อโตโย (Ball Valve)
เช็ควาล์วเหล็กหล่อโตโย (Check Valve)
สเตรนเนอร์เหล็กหล่อโตโย (Strainer Valve)
   
สเปควาล์ว Stainless TOYO สเปค Butterfly Valve TOYO
 วาล์วสเตนเลส โตโยTOYO Stainless Valve
ประตูน้ำสเตนเลสโตโย (Gate Valve)
โกล๊บวาล์วสเตนเลสโตโย (Globe Valve)
บอลวาล์วสเตนเลสโตโย (Ball Valve)
เช็ควาล์วสเตนเลสโตโย (Check Valve)
สเตรนเนอร์สเตนเลสโตโย (Strainer Valve)
วาล์วผีเสื้อ โตโย TOYO Butterfly Valve