สเปคเหล็กรูปพรรณ Structural

สเปคเหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม  แคตตาล็อคเหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม

อลูมิเนียมแบน
อลูมิเนียมแบน
แผ่นอลูมิเนียมลาย
แผ่นอลูมิเนียมลาย
แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียมลาย
แบนอลูมิเนียม
ฉากอลูมิเนียม

 

 

 

สเปคเหล็กรูปพรรณสเตนเลส  แคตตาล็อคเหล็กรูปพรรณสเตนเลส
 

สเตนเลสกล่องสี่เหลี่ยม-แบน
สเตนเลสกล่องสี่เหลี่ยม-แบน
สเตนเลสแบน
สเตนเลสแบน
สเตนเลสฉาก
สเตนเลสฉาก
เพลาสเตนเลส
เพลากลมสเตนเลส
แผ่นสเตนเลส
แผ่นสเตนเลส
 
 
แผ่นสเตนเลส
แผ่นสเตนเลสลาย
เพลากลมสเตนเลส
ฉากสเตนเลส
สเตนเลสกล่องสี่เหลี่ยม-แบน
สเตนเลสแบน

 

สเปคเหล็กรูปพรรณ  สเปคเหล็กโครงสร้าง   แคตตาล็อคเหล็กรูปพรรณ แคตตาล็อคเหล็กโครงสร้าง 

เหล็กแผ่นเรียบ
เหล็กแผ่นเรียบ / เหล็กแผ่นดำ

เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแผ่นลาย
เหล็กแผ่นลาย
เหล็กแบน
เหล็กแบน
เหล็กฉาก
เหล็กฉาก

เหล็กแผ่นชุบซิงค์
เหล็กแผ่นชุบซิงค์

 
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กเส้นก่อสร้าง 
เพลาขาว
เพลาขาว 
เหล็กตัวซี
เหล็กตัวซี
เหล็กกล่องแบน
เหล็กกล่องแบน

แป๊ปกล่องสี่เหลี่ยมแบน
เหล็กกล่องสี่หลี่ยม
เหล็กกล่องสี่หลี่ยม

แป๊ปกล่องสี่เหลี่ยม
เหล็กไอบีม
    
เหล็กไอบีม

เหล็กเอชบีม
เหล็กไวค์แฟลงค์
เหล็กไวค์แฟลงค์
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางพับ
เหล็กรางพับ
เหล็กรางรถไฟ
เหล็กรางรถไฟ
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
   
เหล็กแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นลาย
เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นชุบซิงค์
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กไอบีม I-BEAM
เหล็กเอชบีม H-BEAM เหล็กไวค์แฟล็งค์ Wide Flange
เหล็กฉาก Angel Bar เหล็กแบน Flat Bar
เหล็กรางน้ำ Channel เหล็กรางพับ
เหล็กรางตัวซี C Chennel เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม
เหล็กกล่องแบน เหล็กเพลาขาว
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรางรถไฟ