สเปค ปะเก็น Spect Gasket ปะเก็นไฟ ปะเก็นกันความร้อน ปะเก็นกันน้ำ ปะเก็นกันน้ำมัน ปะเก็นยาง, ปะเก็นยางหน้าแปลน

 

ปะเก็น  GASKET
 


ปะเก็นชนิดต่าง ๆ

ปะเก็นหน้าแปลน Full Size

ปะเก็นวงแหวน Ring Size