ปะเก็น  GASKET
 


ปะเก็นชนิดต่าง ๆ

ปะเก็นหน้าแปลน Full Size

ปะเก็นวงแหวน Ring Size