ราคา วาล์วคิสซ์ Valve KITZ


            ราคาวาล์ว KITZ ทองเหลือง               ราคาวาล์ว KITZ สแตนเลส
วาล์วทองเหลือง คิตาซาวา KITZ
Bronze & Brass Valves KITAZAWA

• บอลวาล์วทองเหลือง คิทซ์ Ball Valve KITZ
• ประตูน้ำทองเหลือง คิทซ์ Gate Valve KITZ
• โกล๊บวาล์วสตีมทองเหลือง คิทซ์ Globe Valve KITZ     
• เช็ควาล์วทองเหลือง คิทซ์ Check Valve KITZ
• วายสเตรนเนอร์ทองเหลือง คิทซ์ Y Strainer KITZ  
วาล์วสแตนเลส คิตาซาวา KITZ
Stainless Steel Valves KITAZAWA
• บอลวาล์วสเตนเลส คิทซ์ Ball Valve KITZ         
• ประตูน้ำสเตนเลส คิทซ์ Gate Valve KITZ
• โกล๊บวาล์วสตีมสเตนเลส คิทซ์ Globe Valve KITZ   
 
• เช็ควาล์วสเตนเลส คิทซ์ Check Valve KITZ
• วายสเตรนเนอร์สเตนเลส คิทซ์ Y Strainer KITZ 
   
ราคาวาล์ว KITZ เหล็กหล่อ ราคาวาล์ว KITZ เหล็กหล่อหนียว Ductile Iron
วาล์วเหล็กหล่อ คิตาซาวา KITZ
Cast Iron Valves KITAZAWA
• บอลวาล์วเหล็กหล่อ คิทซ์ Ball Valve KITZ
• ประตูน้ำเหล็กหล่อ คิทซ์ Gate Valve KITZ
• โกล๊บวาล์วสตีมเหล็กหล่อ คิทซ์ Globe Valve KITZ
• เช็ควาล์วเหล็กหล่อ คิทซ์ Check Valve KITZ
• วายสเตรนเนอร์เหล็กหล่อ คิทซ์ Y Strainer KITZ
วาล์วเหล็กหล่อเหนียว คิตาซาวา KITZ
Ductile Iron Valves KITAZAWA
• บอลวาล์วหล่อเหนียว คิทซ์ Ball Valve KITZ
• ประตูน้ำหล่อเหนียว คิทซ์ Gate Valve KITZ
• โกล๊บวาล์วสตีมหล่อเหนียว คิทซ์ Globe Valve KITZ
• เช็ควาล์วหล่อเหนียว คิทซ์ Check Valve KITZ
• วายสเตรนเนอร์หล่อเหนียว คิทซ์ Y Strainer KITZ

   
ราคาวาล์ว KITZ เหล็กเหนียว Cabon ราคาวาล์ว ผีเสื้อ KITZ
วาล์วเหล็กเหนียว คิตาซาวา KITZ
Cast Carbon Steel Valves KITAZAWA
• บอลวาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ Ball Valve KITZ
• ประตูน้ำเหล็กเหนียว คิทซ์ Gate Valve KITZ
• โกล๊บวาล์วสตีมเหล็กเหนียว คิทซ์ Globe Valve KITZ
• เช็ควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ Check Valve KITZ
 วาล์วผีเสื้อ คิตาซาวา KITZ
Butterfly Valves KITAZAWA
• วาล์วผีเสื้อ เหล็กหล่อ คิทซ์ ด้ามโยก / พวงมาลัย Butterfly Valves Cast Iron KITZ
• วาล์วผีเสื้อ อลูมินั่ม คิทซ์ ด้ามโยก / พวงมาลัย Butterfly Valves Aluminium KITZ
• วาล์วผีเสื้อ สเตนเลส คิทซ์ ด้ามโยก / พวงมาลัย Butterfly Valves Stainless KITZ