สเปคท่อ ท่อเหล็ก ท่อน้ำ ท่อสตีม ท่อประปา ท่อสตนเลส ท่อแรงดัน ท่อเอพีไอ ท่อเหล็กมีตะเข็บ ท่อไร้ตะเข็บ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ท่อพีวีซี

ท่อ แป๊ป PIPES , TUBE

ท่อ แป๊ป Pipes ท่อเหล็กดำ ท่อดำ ท่อสตีม ท่อAPI ท่อเอพีไอ ชนิดมีตะเข็บ ท่อเอพีไอ ชนิดไร้ตะเข็บ

ท่อสเตนเลสเกรด304 ท่อสเตนเลส เกรด316

ท่ออ่อนสแตนเลสหัวท้ายหน้าแปลน ท่ออ่อนสแตนเลสหัวท้ายยูเนียน

ท่อเฟอร์นิเจอร์ 

ท่อเหล็กดำ ท่อสตีม API มีตะเข็บ ท่อสตีม API ไม่มีตะเข็บ
ท่อดำ
ท่อเหล็กดำ
ท่อสตีม
API มีตะเข็บ
ท่อสตีม
API ไม่มีตะเข็บ
     
ท่ออ่อนสแตนเลส หัวท้ายหน้าแปลน ท่ออ่อนสแตนเลส หัวท้ายยูเนียน ท่อสแตนเลส
ท่ออ่อนสแตนเลส
หัวท้ายหน้าแปลน
ท่ออ่อนสแตนเลส
หัวท้ายยูเนียน
ท่อสแตนเลส
     
ท่อสแตนเลสเงา สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ท่อเประปาหล็ก ท่อน้ำ แป๊ปน้ำ ท่อ PVC
ท่อสแตนเลสเงา ท่อเประปาหล็ก ท่อพีวีซี PVC