สเปคข้อต่อ 3000P อุปกรณ์ข้อต่อทนแรงดัน3000P Fittings

สเปคอุปกรณ์ข้อต่อเหล็ก 3000P

แคตตาล็อคอุปกรณ์ข้อต่อเหล็ก 3000P 

        
           ข้องอเหล็กเชื่อม45องศา3000P

ข้องอเหล็กเชื่อม90องศา3000P
        
              ข้อต่อเหล็กเต็มตัว 3000P
        
               ข้อต่อเหล็กครึ่งตัว3000P

ข้อลดเหล็ก3000P
       
                สามทางเหล็ก3000P
        
                    นิเปิ้ลเหล็ก3000P
ปลั๊กอุด 3000P
ปลั๊กอุดเหล็ก3000P
       ฝาครอบเกลียว 3000P
                 ฝาครอบเหล็ก3000P
         ยูเนียนเกลียว 3000P
                     ยูเนียนเหล็ก3000P
ลดเหลี่ยม3000P
ข้อลดเหลี่ยมเหล็ก3000P
       
              สามทางลดเหล็ก3000P