ข้อต่อ3000P Spect Fittings 3000P Elbow90 ข้องอเหล็ก90องศา สวมเชื่อม เกลียว

สเปคข้องอเหล็ก 90 องศา 3000P
สวมเชื่อม - เกลียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF