สเปคเหล็กรูปพรรณ
 

เหล็กแผ่นเรียบ
เหล็กแผ่นเรียบ

เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแผ่นลาย
เหล็กแผ่นลาย
เหล็กแบน
เหล็กแบน
เหล็กฉาก
เหล็กฉาก

เหล็กแผ่นชุบซิงค์
เหล็กแผ่นชุบซิงค์

 
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กเส้นก่อสร้าง 
เพลาขาว
เพลาขาว 
เหล็กตัวซี
เหล็กตัวซี
เหล็กกล่องแบน
เหล็กกล่องแบน
เหล็กกล่องสี่หลี่ยม
เหล็กกล่องสี่หลี่ยม
เหล็กไอบีม
    
เหล็กไอบีม

เหล็กเอชบีม
เหล็กไวค์แฟลงค์
เหล็กไวค์แฟลงค์
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางพับ
เหล็กรางพับ
เหล็กรางรถไฟ
เหล็กรางรถไฟ
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
   
เหล็กแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นลาย
เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นชุบซิงค์
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็ก I-BEAM
เหล็ก H-BEAM เหล็กไวค์แฟล็งค์
เหล็กฉาก เหล็กแบน
เหล็กรางน้ำ เหล็กรางพับ
เหล็กตัวซี เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม
เหล็กกล่องแบน เหล็กเพลาขาว
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรางรถไฟ

สเปคเหล็กรูปพรรณ (สเตนเลส)
 

สเตนเลสกล่องสี่เหลี่ยม-แบน
สเตนเลสกล่องสี่เหลี่ยม-แบน
สเตนเลสแบน
สเตนเลสแบน
สเตนเลสฉาก
สเตนเลสฉาก
เพลาสเตนเลส
เพลากลมสเตนเลส
แผ่นสเตนเลส
แผ่นสเตนเลส
 
 
แผ่นสเตนเลส
แผ่นสเตนเลสลาย
เพลากลมสเตนเลส
ฉากสเตนเลส
สเตนเลสกล่องสี่เหลี่ยม-แบน
สเตนเลสแบน


 สเปคเหล็กรูปพรรณ (อลูมิเนียม)

อลูมิเนียมแบน
อลูมิเนียมแบน
แผ่นอลูมิเนียมลาย
แผ่นอลูมิเนียมลาย
แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียมลาย
แบนอลูมิเนียม
ฉากอลูมิเนียม