สเปคข้อต่อ อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อม-เกลียว Fittings Welded - Screws

ข้อต่อเหล็กเชื่อม  อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กเชื่อม ฟิตติ้ง เหล็กเชื่อม

แคตตาล็อค ข้อต่อเหล็กเชื่อม  อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กเชื่อม ฟิตติ้ง เหล็กเชื่อม

FITTINGS WELDED
 

ข้องอเหล้กเชื่อม 45 องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม 45 องศา
45 ELBOW
ข้องอเหล็กเชื่อม90องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม 90องศา
90 ELBOW
ข้องอเหล็กเชื่อม180องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม 180 องศา
180 ELBOW
ฝาครอบเหล็กเชื่อม
ฝาครอบเหล็กเชื่อม
CAP

ลดเบี้ยวเหล็กเชื่อม
ข้อลดเบี้ยวเหล็กเชื่อม
REDUCER (ECCENTRIC)

ลดกลมเหล็กเชื่อม
ข้อลดกลมเหล็กเชื่อม
REDUCER (CONCENTRIC)
สามทางเหล็กเชื่อม
สามทางเหล็กเชื่อม
T (STRAIGHT)
สามทางลดเหล็กเชื่อม
สามทางลดเหล็กเชื่อม
T (REDUCING)
หน้าแปลนเหล็กเชื่อม
หน้าแปลนเชื่อม
FLANGE
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนบอด
BLIND FLANGE

หน้าแปลนสลิปออน
SLIP ON FLANGE
 

ข้อต่อสตีมเกลียว  อุปกรณ์ข้อต่อสตีมเกลียว ฟิตติ้งสตีมเกลียว

แคตตาล็อค ข้อต่อสตีมเกลียว  อุปกรณ์ข้อต่อสตีมเกลียว ฟิตติ้งสตีมเกลียว

STEAM FITTINGS


  

ข้องอสตีมเกลียวใน
ข้องอสตีมกลียว90องศา
ข้อต่อสตีมแดง
ข้อต่อตรงสตีม (Socket)
นิเปิ้ลสตีมดำ
ข้อต่อนิเปิ้ลสตีมกลียว
ปลั๊กอุดสตีมเกลียว
ปลั๊กอุดสตีมเกลียว
ฝาครอบสตีมดำเกลียวใน
ฝาครอบสตีมเกลียว
ยูเนียนสตีมดำ
ข้อต่อยูเนียนสตีมกลียว
ลดเหลี่ยมสตีมดำ
ข้อต่อลดเหลี่ยมสตีมเกลียว
ลดกลมสตีมดำเกลียวใน
ข้อลดกลมสตีมเกลียว
สามทางสตีมดำเกลียวใน
ข้อต่อสามทางสตีมกลียว

ข้อต่อประปาเหล็กเกลียว  อุปกรณ์ข้อต่อประปาเหล็กเกลียว ฟิตติ้งส์ประปาเกลียว

แคตตาล็อค ข้อต่อประปาเหล็กเกลียว  อุปกรณ์ข้อต่อประปาเหล็กเกลียว ฟิตติ้งส์ประปาเกลียว

FITTINGS GALVANIZED

 

ข้องอประปาเกลียว45องศา
ข้องอประปาเกลียว45องศา
ข้องอประปาเกลียว90องศา
ข้องอประปาเกลียว90องศา
ข้องอประปาผ.ม.90องศา
ข้องอประปาผ.ม.90องศา
ข้องอลดประปา
ข้องอประปาลด90องศา
ข้อต่อประปา
ข้อต่อตรงประปา
นิเปิ้ลประปา
ข้อต่อนิเปิ้ลประปา
ฝาครอบประปา
ฝาครอบเกลียวประปา
ยูเนียนประปา
ข้อต่อยูเนียนประปา
ลดกลมประปา
ข้อลดกลมประปา
สามทางประปา
ข้อต่อามทางประปาเท่า
สามทางลดประปร
ข้อต่อสามทางลดประปา
สี่ทางประปา
ข้อต่อสี่ทางประปา

 

ข้อต่อสเตนเลสเชื่อม อุปกรณ์สเตนเลสเชื่อม ฟิตติ้งส์สเตนเลสเชื่อม

แคตตาล็อคข้อต่อสเตนเลสเชื่อม อุปกรณ์สเตนเลสเชื่อม ฟิตติ้งส์สเตนเลสเชื่อม

FITTINGS STAINLESS STEEL WELDED


แล็ปจ๊อย

ข้องอเชื่อมสเตนเลส90องศา

ข้องอสเตนเลสเชื่อม45องศา

ฝาครอบสเตนเลสเชื่อม

ลดเบี้ยวสเตนเลสเชื่อม

ลดกลมเชื่อมสเตนเลส

สามทางลดเชื่อมสเตนเลส

สามทางสเตนเลสเชื่อม
หน้าแปลน สเตนเลส
หน้าแปลน สเตนเลส 

ข้อต่อสเตนเลสเกลียว อุปกรณ์ข้อต่อสเตนเลสเกลียว ฟิตติ้งส์สเตนเลสเกลียว

แคตตาล็อค ข้อต่อสเตนเลสเกลียว อุปกรณ์ข้อต่อสเตนเลสเกลียว ฟิตติ้งส์สเตนเลสเกลียว

 FITTINGS STAINLESS STEEL CREWED


ข้องอสเตนเลส90ผ.ม.

ข้องอสเตนเลสเกลียว45องศา

ข้องอสเตนเลสเกลียว90องศา

ข้อต่อตรงสเตนเลส

ข้อต่อนิเปิ้ลสเตนเลส

ข้อต่อปลั๊กอุดสเตนเลส


ฝาครอบสเตนเลส


ข้่อต่อยูเนียนสเตนเลส

ข้อต่อลดเหลี่ยมสเตนเลส

ข้อต่อลดกลมสเตนเลสเกลียว

ข้อต่อสามทางสเตนเลสเกลียว
ข้อต่อสวมสายยางSUS

ข้อต่อสวมยาง


ขุ้อต่อสเตนเลสเกลียว 3000P อุปกรณ์สเตนเลสเกลียว 3000P ฟิตติ้งส์สเตนเลสเกลียว 3000P


แคตตาล็อค ขุ้อต่อสเตนเลสเกลียว 3000P อุปกรณ์สเตนเลสเกลียว 3000P ฟิตติ้งส์สเตนเลสเกลียว 3000P

FITTINGS STAINLESS STEEL SCREWED
 


ข้องอสเตนเลส 3000P

ข้อต่อสเตนเลส 3000P

ข้อต่อสเตนเลสครึ่งตัว 3000P

ข้อต่อสามทางสเตนเลส 3000P
   

หน้าแปลนเหล็กและสแตนเลส หน้าจานเหล็กและ สเตนเลส

แคตตาล็อค หน้าแปลนเหล็กและสแตนเลส หน้าจานเหล็กและ สเตนเลส

FLANGED

 

หน้าแปลน สเตนเลส
หน้าแปลนสเตนเลสเชื่อม
ชนิดมีรู - ขนิดรูบอด
หน้าแปลนเหล็ก
หน้าแปลนสเตนเลสเชื่อม
ชนิดมีรู - ขนิดรูบอด