สเปคอุปกรณ์เชื่อม-เกลียว Fittings Welded - Screws

ข้อต่อ  อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กเชื่อม

แคตตาล็อคอุปกรณ์ข้อต่อเหล็กเชื่อม
 

ข้องอเหล้กเชื่อม 45 องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม 45 องศา
45 ELBOW
ข้องอเหล็กเชื่อม90องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม 90องศา
90 ELBOW
ข้องอเหล็กเชื่อม180องศา
ข้องอเหล็กเชื่อม 180 องศา
180 ELBOW
ฝาครอบเหล็กเชื่อม
ฝาครอบเหล็กเชื่อม
CAP

ลดเบี้ยวเหล็กเชื่อม
ลดเบี้ยวเหล็กเชื่อม
REDUCER (ECCENTRIC)

ลดกลมเหล็กเชื่อม
ลดกลมเหล็กเชื่อม
REDUCER (CONCENTRIC)
สามทางเหล็กเชื่อม
สามทางเหล็กเชื่อม
T (STRAIGHT)
สามทางลดเหล็กเชื่อม
สามทางลดเหล็กเชื่อม
T (REDUCING)
หน้าแปลนเหล็กเชื่อม
หน้าแปลนเชื่อม
FLANGE
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนบอด
BLIND FLANGE

หน้าแปลนสลิปออน
SLIP ON FLANGE
 


 

อุปกรณ์สตีมเกลียว

แคตตาล็อคอุปกรณ์สตีมเกลียว
 

ข้องอสตีมเกลียวใน
ข้องอสตีมกลียว90องศา
ข้อต่อสตีมแดง
ข้อต่อตรงสตีม (Socket)
นิเปิ้ลสตีมดำ
นิเปิ้ลสตีมกลียว
ปลั๊กอุดสตีมเกลียว
ปลั๊กอุดสตีมเกลียว
ฝาครอบสตีมดำเกลียวใน
ฝาครอบสตีมเกลียว
ยูเนียนสตีมดำ
ยูเนียนสตีมกลียว
ลดเหลี่ยมสตีมดำ
ลดเหลี่ยมสตีมเกลียว
ลดกลมสตีมดำเกลียวใน
ลดกลมสตีมเกลียว
สามทางสตีมดำเกลียวใน
สามทางสตีมกลียว


 

อุปกรณ์เกลียวประปา

แคตตาล็อคอุปกรณ์เกลียวประปา
 

ข้องอประปาเกลียว45องศา
ข้องอประปาเกลียว45องศา
ข้องอประปาเกลียว90องศา
ข้องอประปาเกลียว90องศา
ข้องอประปาผ.ม.90องศา
ข้องอประปาผ.ม.90องศา
ข้องอลดประปา
ข้องอประปาลด90องศา
ข้อต่อประปา
ข้อต่อตรงประปา
นิเปิ้ลประปา
นิเปิ้ลประปา
ฝาครอบประปา
ฝาครอบเกลียวประปา
ยูเนียนประปา
ยูเนียนประปา
ลดกลมประปา
ลดกลมประปา
สามทางประปา
สามทางประปา
สามทางลดประปร
สามทางลดประปา
สี่ทางประปา
สี่ทางประปา


 

อุปกรณ์เหล็ก3000P

แคตตาล็อคอุปกรณ์เหล็ก3000P


ข้องอเหล็กเชื่อม45องศา3000P

ข้องอเหล็กเชื่อม90องศา3000P

ข้อต่อเหล็กเต็มตัว 3000P

ข้อต่อเหล็กครึ่งตัว3000P

ข้อลดเหล็ก3000P

สามทางเหล็ก3000P

นิเปิ้ลเหล็ก3000P
ปลั๊กอุด 3000P
ปลั๊กอุดเหล็ก3000P
ฝาครอบเกลียว 3000P
ฝาครอบเหล็ก3000P
ยูเนียนเกลียว 3000P
ยูเนียนเหล็ก3000P
ลดเหลี่ยม3000P
ข้อลดเหลี่ยมเหล็ก3000P

สามทางลดเหล็ก3000P


 

อุปกรณ์สเตนเลสเชื่อม 

แคตตาล็อคอุปกรณ์สเตนเลสเชื่อม


แล็ปจ๊อย

ข้องอเชื่อมสเตนเลส90องศา

ข้องอสเตนเลสเชื่อม45องศา

ฝาครอบสเตนเลสเชื่อม

ลดเบี้ยวสเตนเลสเชื่อม

ลดกลมเชื่อมสเตนเลส

สามทางลดเชื่อมสเตนเลส

สามทางสเตนเลสเชื่อม
หน้าแปลน สเตนเลส
หน้าแปลน สเตนเลส 


  

อุปกรณ์สเตนเลสเกลียว

แคตตาล็อคอุปกรณ์สเตนเลสกลีย

 


ข้องอสเตนเลส90ผ.ม.

ข้องอสเตนเลสเกลียว45องศา

ข้องอสเตนเลสเกลียว90องศา

ข้อต่อตรงสเตนเลส

นิเปิ้ลสเตนเลส

ปลั๊กอุดสเตนเลส


ฝาครอบสเตนเลส


ยูเนียนสเตนเลส

ลดเหลี่ยมสเตนเลส

ลดกลมสเตนเลสเกลียว

สามทางสเตนเลสเกลียว
ข้อต่อสวมสายยางSUS

ข้อต่อสวมยาง 

อุปกรณ์สเตนเลส 3000P

แคตตาล็อคอุปกรณ์สเตนเลส 3000P
 


ข้องอสเตนเลส 3000P

ข้อต่อสเตนเลส 3000P

ข้อต่อสเตนเลสครึ่งตัว 3000P

สามทางสเตนเลส 3000P
   


 

หน้าแปลนเหล็กและสแตนเลส

แคตตาล็อคหน้าแปลนเหล็กและสแตนเลส

 

หน้าแปลน สเตนเลส
หน้าแปลนสเตนเลสเชื่อม
ชนิดมีรู - ขนิดรูบอด
หน้าแปลนเหล็ก
หน้าแปลนสเตนเลสเชื่อม
ชนิดมีรู - ขนิดรูบอด