บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด ผู้จำหน่าย วาล์วคิทซ์ Valve KITZ ชื่อเต็มว่า วาล์วคิตาซาว่า (Valve Kitazawa) วาล์วคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ใช้สำหรับบ้านเรือน และ โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย บอลวาล์ว วาล์วประตูน้ำ, โกลบวาล์ว, เชควาล์ว, บอลวาล์ว, วายสเต

วาล์ว KITZ

วาล์ว คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA

วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

วาล์ว VALVE
วาล์วคิทซ์  VALVE KITZ

สเปควาล์ว คิทซ์ Kitz คิตาซาวา / แคตตาล็อควาล์ว Kitz คิทซ์(คิตาซาวา)

Spect  Valve KITZ (KITAZAWA) / Catalog Valve KITZ (KITAZAWA)

วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส วาล์วอุตสาหกรรม

 

Spect KITAZAWA Valve Bronze & Brass KITZ
 สเปควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์

สเปค บอลวาล์วทองเหลือง KITZ สเปค ประตูน้ำทองเหลิอง KITZ สเปค Check Valve  KITZ
KITZ
บอลวาล์วทองเหลืองคิทซ์
Ball Valve KITZ 
T,TK, AKTAF, TN
KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve KITZ 
FH,H, E, 125M
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์ 
Check Valve KITZ 
R,F, RF
     
สเปค Gate Valve KITZ สเปค Strainers KITZ  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์(วาล์วสตีม) 
Globe Valve KITZ
C, A, B)
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainerv KITZ
Y150
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainerv KITZ
Y150
     
 

Spect KITAZAWA Valve KITZ Cast Iron  
สเปควาล์ว คิทซ์ คาสต์ไอร์ออน /  แคตตาล็อควาล์วคิทซ์ คาสต์ไอร์ออน

   
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ 
10FCTB, 125FCTB,10FCT
KITZเกทวาล์ว คิทซ์
วาล์วประตูน้า คิทซ์
 Gate Valve
 KITZ 
125FCL/125FCLS,
10FCL/10FCLS
KITZ เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 
KITZ 
10FCO/10FCOS,
125FCO/125FCOS,
10FW

     
 
KITZ โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม)
Globe Valve 
KITZ 
125FCJ/125FCJS,
10FCJ/10FCJS
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์ 
Strainer
 
KITZ10FCY,125FCY
 
     

 

Spect KITAZAWA Ductile Iron KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ /  แคตตาล็อควาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์

สเปค Ball Valve Ductile KITZ สเปค Gate Valve Ductile KITZ สเปค Check Valve Ductile KITZ
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ
ST, 20ST, 10STBF
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์
วาล์วประตูน้ำ คิทซ์
Gate Valve
 KITZ
10SM,10SMBOF
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve KITZ
10SF,10SRBF,
10SFBF,20SN
     
สเปค Globe Valve Ductile KITZ สเปค Strainer Ductile KITZ  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม)Globe Valve
 
KITZ10SJ,10SJBF
10SPBF,20SYBO,
20SY,20SYB
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
10FDY,10FDYBF,
20FDY
 
     

 

Spect KITAZAWA Vavle Stainless Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว สเตนเลส คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วสเตนเลส คิทซ์ 

สเปค Ball Valve Stainless KITZ สเปค Gate Valve Stainless KITZ สเปค Check Valve Stainless KITZ
KITZ
บอลวาล์วสแตนเลสคิทซ์
Ball Valve
 KITZ
UTKM/U3TZM,10UT,
10UTB/10UTBM
20UTB/20UTBM,
300UTB/300UTBM,
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์ 
(วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve
 KITZ
UEL,10IMA/10UMAM,
20IMA/20UMAM
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 KITZ
 UO/UOM,UN, 10UOA
     
สเปค Globe Valve Stainless KITZ สเปค Strainer Stainless KITZ  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม) 
Globe Valve
 KITZ
UCL, 10UPA, 20UPA
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
UY,10UYA, 10UYB
 
 
     

 

Spect KITAZAWA Valve Cast Carbon Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว เหล็กเหนียว คิทซ์  / แคตตาล็อควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์

สเปค Ball Valve Cast Carbon KITZ สเปค Gate Valve Cast Carbon KITZ สเปค Globe Valve Cast Carbon KITZ
KITZ
บอลวาล์วทองเหลืองคิทซ์
Ball Valve KITZ 
T,TK, AKTAF, TN
KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve KITZ 
FH,H, E, 125M
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์  (วาล์วสตีม)
Globe Valve KITZ
150SCJS
     
สเปค Check Valve Cast Carbon KITZ    
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve KITZ
150SCOS
   
     

 

Spect KITAZAWA Butterfly Valves KITZ  
สเปค คิตาซาว่า วาล์วผีเสื้อ คิทซ์ /   แคตตาล็อควาล์วผีเสื้อ คิทซ์  / สเปควาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า

สเปค Butterfly Valve KITZ XJ Series สเปค Butterfly Valve KITZ DJ Series สเปค Butterfly Valve UB Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า 
KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ XJ Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า
KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ DJ Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า KITZ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ UB Series