วาล์วคิทซ์ วาล์ซคิตาซาว่า KITZ Valve (Kitazawa) บอลวาล์ว เกทวาล์ว วาล์วประตูน้ำ, โกลบวาล์ว, เชควาล์ว, บอลวาล์ว, วายสเตรนเนอร์ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า VALVE KITZ KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

วาล์วคิทซ์ Valve KITZ ชื่อเต็มว่า วาล์วคิตาซาว่า (Valve Kitazawa) เป็นวาล์วคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ใช้สำหรับอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1.  เกทวาวล์ว คิทซ์ Gate Valve KITZ หรือ ที่เกรียกว่าวาล์วประตูน้ำ ทำหน้าที่เปิด / ปิดน้ำ หรือ หรี่น้ำ เพื่อจำกัดปริมาณของน้ำ โดยใช้ระบบแผ่นกันน้ำ 
2.  บอลวาล์ว คิทซ์   Ball Valve KITZ ทำหน้าที่ ปิด ปิด น้ำ โดยใช้ระบบลูกบอล 
3. เช็ควาล์ว คิทซ์ Check Valve KITZ ทำหน้าที่กันน้ำไหลย้อนกลับ โดยมี 2 ระบบ คือ 1. ระบบลูกลอย Lift Check Valve KITZ   2. ระบบบานสวิง Swing Check Valve KITZ
4. โกล๊บวาล์ว คิทซ์ Globe Valve KITZ หรือที่เรียกว่า วาล์วสตีม Steam Valve ใช้กับงานสตีม ระบบไอน้ำ ใช้เปิด / ปิด หรือ หรี่ ไอน้ำ
5. วายสเตรนเนอร์ คิทซ์ Y Strainer Valve KITZ เป็นวาล์ว สำหรับกรองสิ่งสกปรก ไม่ให้เข้าสู่ระบบท่อ
6. วาล์วปีกผีเสื้อ คิทซ์ หรือ วาล์วผีเสื้อ คิทซ์ Butterfly Valve KITZ  เป็นวาล์วสำหรับใช้ใทำหน้าที่ เปิด / ปิด 0-90 องศา เป็นวาล์วประเภท ควอเตอร์เทิร์นวาล์ว (Quarter Turn Valve) เป็นวาล์วที่มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่นๆ มีความทนทานและไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก มี Sharp หรือก้านเพลาที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวขับ หรือ Actuator เพื่อควบคุมการเปิดปิดของวาล์ว

    วาล์ว คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA   วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

 

วาล์ว VALVE
วาล์วคิทซ์  VALVE KITZ

สเปควาล์ว คิทซ์ Kitz คิตาซาวา / แคตตาล็อควาล์ว Kitz คิทซ์(คิตาซาวา)

Spect  Valve KITZ (KITAZAWA) / Catalog Valve KITZ (KITAZAWA)

วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส วาล์วอุตสาหกรรม

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วทองเหลือง คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วทองเหลือง คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Bronze / Brass Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Bronze / Brass Valve KITZ (KITAZAWA)

Spect KITAZAWA Valve Bronze & Brass KITZ

 สเปควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์

KITZ Ball valve บอลวาล์วทองเหลือง KITZ Gate Valve  ประตูน้ำทองเหลือง KITZ Check Valve เช็ควาล์วทองเหลือง
KITZ
บอลวาล์วทองเหลืองคิทซ์
Ball Valve KITZ 
T,TK, AKTAF, TN
KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve KITZ 
FH,H, E, 125M
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์ 
Check Valve KITZ 
R,F, RF
     
KITZ Globe Valve  โกล๊บวาล์วทองเหลือง  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์(วาล์วสตีม) 
Globe Valve KITZ
C, A, B)
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
Y150
 
     

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วคาสต์ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วคาสต์ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Cast Iron Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Cast Iron Valve KITZ (KITAZAWA)

Spect KITAZAWA Valve KITZ Cast Iron  
สเปควาล์ว คิทซ์ คาสต์ไอร์ออน /  แคตตาล็อควาล์วคิทซ์ คาสต์ไอร์ออน

KITZ Ball Valve บอลวาล์วเหล็กหล่อ
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ 
10FCTB, 125FCTB,10FCT
KITZเกทวาล์ว คิทซ์
วาล์วประตูน้า คิทซ์
 Gate Valve
 KITZ 
125FCL/125FCLS,
10FCL/10FCLS
KITZ เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 KITZ 
10FCO/10FCOS,
125FCO/125FCOS,
10FW

     
 
KITZ โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม)
Globe Valve 
KITZ 
125FCJ/125FCJS,
10FCJ/10FCJS
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์ 
Strainer
 KITZ
10FCY,125FCY
 
     

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Ductile Iron Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Ductile Iron Valve KITZ (KITAZAWA)

 

Spect KITAZAWA Ductile Iron KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ /  แคตตาล็อควาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์

KITZ Ball Valve Ductile  บอลวาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Gate Valve Ductile  เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Check Valve Ductile
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ
ST, 20ST, 10STBF
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์
วาล์วประตูน้ำ คิทซ์
Gate Valve
 KITZ
10SM,10SMBOF
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve KITZ
10SF,10SRBF,
10SFBF,20SN
     
KITZ Globe Valve Ductile KITZ Strainer Ductile  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม)Globe Valve
 
KITZ10SJ,10SJBF
10SPBF,20SYBO,
20SY,20SYB
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
10FDY,10FDYBF,
20FDY
 
     

 

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า VALVE KITZ (KITAZAWA) วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วสเตนเลส คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วสเตนเลส คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Stainless Steel Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Stainless Steel Valve KITZ (KITAZAWA)

Spect KITAZAWA Vavle Stainless Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว สเตนเลส คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วสเตนเลส คิทซ์ 

KITZ BALL VALVE STAINLESS KITZ GATE VALVE STAINLESS KITZ CHECK VALVE STAINLESS
KITZ
บอลวาล์วสแตนเลสคิทซ์
Ball Valve
 KITZ
UTKM/U3TZM,10UT,
10UTB/10UTBM
20UTB/20UTBM,
300UTB/300UTBM,
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์ 
(วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve
 KITZ
UEL,10IMA/10UMAM,
20IMA/20UMAM
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 KITZ
 UO/UOM,UN, 10UOA
     
KITZ STRAINER STAINLESS  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม) 
Globe Valve
 KITZ
UCL, 10UPA, 20UPA
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
UY,10UYA, 10UYB
 
 
     

 

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า VALVE KITZ (KITAZAWA) วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วคาสต์คาร์บอน สตีล คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วคาสต์คาร์บอน สตีล คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Cast Carbon Steel Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Cast Carbon Steel Valve KITZ (KITAZAWA)

Spect KITAZAWA Valve Cast Carbon Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว เหล็กเหนียว คิทซ์  / แคตตาล็อควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์

KITZ BALL VALVE CAST CARBON KITZ GATE VALVE CAST CARBON KITZ GLOBE VALVE CAST CARBON
KITZ
บอลวาล์วคิทซ์(บอลวาล์ว)
Ball Valve  KITZ 
150SCTDZ,300SCTDZ,600SCTK
KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)Gate Valve KITZ 150SCLS,300SCLS
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์  (วาล์วสตีม)
Globe Valve KITZ
150SCJS
     
KITZ CHECK VALVE CAST CARBON    
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve KITZ
150SCOS
   
     

วาล์ว คิตาซาว่า VALVE KITAZAWA

วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

Spect KITAZAWA Butterfly Valves KITZ  
สเปค คิตาซาว่า วาล์วผีเสื้อ คิทซ์ /   แคตตาล็อควาล์วผีเสื้อ คิทซ์  / สเปควาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า

KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า 
KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ XJ Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า
KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ DJ Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า KITZ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ UB Series