สเปควาล์วคิทซ์ คิตาซาว่า วาล์ว คิตาซาว่า Spect Valves KITZ Valve Kitazawa


 

สเปควาล์วทองเหลือง คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Bronze / Brass Valves KITZ (Kitazawa)

 

 

สเปควาล์วเหล็กหล่อ คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Cast Iron Steel Valves KITZ (Kitazawa)

 

 

สเปควาล์วเหล็กหล่อเหนียว คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Ductile Iron Steel Valves KITZ (Kitazawa)

 

 

สเปควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Cast Carbon Steel Valves KITZ (Kitazawa)

 

 

สเปควาล์ว สเตนเลส คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Stainless Steel Valves KITZ (Kitazawa)

 

 

สเปควาล์วผีเสื้อ คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Butterfly Valves KITZ (Kitazawa)

 

วาล์ว VALVE
วาล์วคิทซ์  VALVE KITZ

สเปควาล์ว คิทซ์ Kitz คิตาซาวา / แคตตาล็อควาล์ว Kitz คิทซ์(คิตาซาวา)

Spect  Valve KITZ (KITAZAWA) / Catalog Valve KITZ (KITAZAWA)

วาล์วน้ำ วาล์วสตีม วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส วาล์วอุตสาหกรรม

 

Spect KITAZAWA Valve Bronze & Brass KITZ
 สเปควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์

KITZ Ball valve บอลวาล์วทองเหลือง KITZ Gate Valve  ประตูน้ำทองเหลือง KITZ Check Valve เช็ควาล์วทองเหลือง
KITZ
บอลวาล์วทองเหลืองคิทซ์
Ball Valve KITZ 
T,TK, AKTAF, TN
KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve KITZ 
FH,H, E, 125M
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์ 
Check Valve KITZ 
R,F, RF
     
KITZ Globe Valve  โกล๊บวาล์วทองเหลือง  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์(วาล์วสตีม) 
Globe Valve KITZ
C, A, B)
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
Y150
 
     
 

Spect KITAZAWA Valve KITZ Cast Iron  
สเปควาล์ว คิทซ์ คาสต์ไอร์ออน /  แคตตาล็อควาล์วคิทซ์ คาสต์ไอร์ออน

KITZ Ball Valve บอลวาล์วเหล็กหล่อ
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ 
10FCTB, 125FCTB,10FCT
KITZเกทวาล์ว คิทซ์
วาล์วประตูน้า คิทซ์
 Gate Valve
 KITZ 
125FCL/125FCLS,
10FCL/10FCLS
KITZ เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 KITZ 
10FCO/10FCOS,
125FCO/125FCOS,
10FW

     
 
KITZ โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม)
Globe Valve 
KITZ 
125FCJ/125FCJS,
10FCJ/10FCJS
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์ 
Strainer
 KITZ
10FCY,125FCY
 
     

 

Spect KITAZAWA Ductile Iron KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ /  แคตตาล็อควาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์

KITZ Ball Valve Ductile  บอลวาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Gate Valve Ductile  เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Check Valve Ductile
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ
ST, 20ST, 10STBF
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์ วาล์วประตูน้ำ คิทซ์
Gate Valve KITZ
10SM,10SMBOF
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve KITZ
10SF,10SRBF,10SFBF,20SN
     
KITZ Globe Valve Ductile KITZ Strainer Ductile  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์(วาล์วสตีม)
GlobeValve KITZ
10SJ,10SJBF10SPBF,20SYBO,20SY,20SYB
KITZ
สเตรนเนอร์คิทซ์
Strainer KITZ
10FDY,10FDYBF,20FDY
 
     

 

Spect KITAZAWA Vavle Stainless Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว สเตนเลส คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วสเตนเลส คิทซ์ 

KITZ BALL VALVE STAINLESS KITZ GATE VALVE STAINLESS KITZ CHECK VALVE STAINLESS
KITZ
บอลวาล์วสแตนเลสคิทซ์
Ball Valve
 KITZ
UTKM/U3TZM,10UT,
10UTB/10UTBM
20UTB/20UTBM,
300UTB/300UTBM,
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์ 
(วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve
 KITZ
UEL,10IMA/10UMAM,
20IMA/20UMAM
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 KITZ
 UO/UOM,UN, 10UOA
     
KITZ STRAINER STAINLESS  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม) 
Globe Valve
 KITZ
UCL, 10UPA, 20UPA
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
UY,10UYA, 10UYB
 
 
     

 

Spect KITAZAWA Valve Cast Carbon Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว เหล็กเหนียว คิทซ์  / แคตตาล็อควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์

KITZ BALL VALVE CAST CARBON KITZ GATE VALVE CAST CARBON KITZ GLOBE VALVE CAST CARBON

KITZ
บอลวาล์วคิทซ์(บอลวาล์ว)
Ball Valve KITZ 
150SCTDZ,300SCTDZ,600SCTK

KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve KITZ
 150SCLS,300SCLS
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์  (วาล์วสตีม)
Globe Valve KITZ
150SCJS
     
KITZ CHECK VALVE CAST CARBON    
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve KITZ
150SCOS
   
     

 

Spect KITAZAWA Butterfly Valves KITZ  
สเปค คิตาซาว่า วาล์วผีเสื้อ คิทซ์ /   แคตตาล็อควาล์วผีเสื้อ คิทซ์  / สเปควาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า

KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า 
KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ XJ Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า
KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ DJ Series
KITZ
วาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า KITZ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์
Butterfly Valve KITZ UB Series