สเปควาล์วคิทซ์ วาล์วKITZ วาล์วคิตาซาว่า Spect Valves Kitz VALVE KITAZAWA วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

วาล์วคิทซ์ วาล์วKITZคิตาซาว่า VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

วาล์วคิทซ์ Valve KITZ ชื่อเต็มว่า วาล์วคิตาซาว่า (Valve Kitazawa) วาล์วKITZคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ใช้สำหรับอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1.  เกทวาวล์ว Gate Valve หรือ ที่เกรียกว่าวาล์วประตูน้ำ ทำหน้าที่เปิด-ปิดน้ำ หรือ หรี่น้ำ เพื่อจำกัดปริมาณของน้ำ โดยใช้ระบบแผ่นกั้นน้ำ 
2.  บอลวาล์ว  Ball Valve  ทำหน้าที่ เปิด ปิด น้ำ โดยใช้ระบบลูกบอล 
3. เช็ควาล์ว Check Valve ทำหน้าที่กันน้ำไหลย้อนกลับ หรือเรียกกันว่า วาล์วกันกลับ โดยมี 2 ระบบ คือ 1. ระบบลูกลอย Lift Check Valve  2. ระบบบานสวิง Swing Check Valve
4. โกล๊บวาล์ว Globe Valve หรือที่เรียกว่า วาล์วสตีม Steam Valve ใช้กับงานสตีม ระบบไอน้ำ ใช้เปิด-ปิด หรือ หรี่ ไอน้ำ ในระบบไอน้ำ
5. วายสเตรนเนอร์ Y Strainer Valve เป็นวาล์ว สำหรับกรองสิ่งสกปรก ไม่ให้เข้าสู่ระบบท่อ
6. วาล์วปีกผีเสื้อ หรือ วาล์วผีเสื้อ Butterfly Valve เป็นวาล์วสำหรับใช้ใทำหน้าที่ เปิด/ปิด 0-90 องศา เป็นวาล์วประเภท ควอเตอร์เทิร์นวาล์ว (Quarter Turn Valve) เป็นวาล์วที่มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่นๆ มีความทนทานและไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก มี Sharp หรือก้านเพลาที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวขับ หรือ Actuator เพื่อควบคุมการเปิดปิดของวาล์ว

 

วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วKITZ สเปควาล์วคิทซ์ (คิตาซาว่า)
Cast Iron Steel Valves KITZ Spect (Kitazawa)

 

วาล์วคิทซ์ คิตาซาว่า วาล์วKITZ VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วทองเหลือง คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วKITZ แคตตาล็อควาล์วทองเหลือง คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Bronze / Brass Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Bronze / Brass Valve KITZ (KITAZAWA)
Kitazawa วาล์วทองเหลือง คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

Spect KITAZAWA Valve Bronze & Brass KITZ

 สเปควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วทองเหลือง คิตาซาว่า คิทซ์

KITZ Ball valve บอลวาล์วทองเหลือง KITZ Gate Valve  ประตูน้ำทองเหลือง KITZ Check Valve เช็ควาล์วทองเหลือง
KITZ
บอลวาล์วทองเหลืองคิทซ์
Ball Valve KITZ 
T,TK, AKTAF, TN
KITZ 
เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve KITZ 
FH,H, E, 125M
KITZ
เช็ควาล์ว คิทซ์ 
Check Valve KITZ 
R,F, RF
     
KITZ Globe Valve  โกล๊บวาล์วทองเหลือง  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์(วาล์วสตีม) 
Globe Valve KITZ
C, A, B)
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์
Strainer KITZ
Y150
 
     

วาล์วคิทซ์ คิตาซาว่า วาล์วKITZ VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วคาสต์ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วคาสต์ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Cast Iron Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Cast Iron Valve KITZ (KITAZAWA)
Kitazawa วาล์วคาสต์ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

Spect KITAZAWA Valve KITZ Cast Iron  
สเปควาล์ว คิทซ์ คาสต์ไอร์ออน /  แคตตาล็อควาล์วคิทซ์ คาสต์ไอร์ออน

KITZ Ball Valve บอลวาล์วเหล็กหล่อ
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ 
10FCTB, 125FCTB,10FCT
KITZเกทวาล์ว คิทซ์
วาล์วประตูน้า คิทซ์
 Gate Valve
 KITZ 
125FCL/125FCLS,
10FCL/10FCLS
KITZ เช็ควาล์ว คิทซ์
Check Valve
 KITZ 
10FCO/10FCOS,
125FCO/125FCOS,
10FW

     
 
KITZ โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม)
Globe Valve 
KITZ 
125FCJ/125FCJS,
10FCJ/10FCJS
KITZ
สเตรนเนอร์ คิทซ์ 
Strainer
 KITZ10FCY,125FCY
 
     

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า วาล์วKITZ VALVE KITAZAWA วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Ductile Iron Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Ductile Iron Valve KITZ (KITAZAWA)
Kitazawa วาล์วดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

 

Spect KITAZAWA Ductile Iron KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์ /  แคตตาล็อควาล์ว ดัคไทล์ ไอร์ออน คิทซ์

KITZ Ball Valve Ductile  บอลวาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Gate Valve Ductile  เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Check Valve Ductile
KITZ
บอลวาล์ว คิทซ์
Ball Valve KITZ
ST, 20ST, 10STBF
KITZเกทวาล์ว คิทซ์วาล์วประตูน้ำ คิทซ์Gate Valve KITZ
10SM,10SMBOF
KITZเช็ควาล์ว คิทซ์Check Valve KITZ10SF,10SRBF,10SFBF,20SN
     
KITZ Globe Valve Ductile KITZ Strainer Ductile  
KITZโกล๊บวาล์ว คิทซ์(วาล์วสตีม)Globe Valve 
KITZ10SJ,10SJBF
10SPBF,20SYBO,
20SY,20SYB
KITZสเตรนเนอร์ คิทซ์Strainer KITZ10FDY,10FDYBF,20FDY  
     

 

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า วาล์วKITZ VALVE KITZ (KITAZAWA) วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วสเตนเลส คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วสเตนเลส คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Stainless Steel Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Stainless Steel Valve KITZ (KITAZAWA)
Kitazawa วาล์วสเตนเลส คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

Spect KITAZAWA Vavle Stainless Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว สเตนเลส คิทซ์ / แคตตาล็อควาล์วสเตนเลส คิทซ์ 

KITZ BALL VALVE STAINLESS KITZ GATE VALVE STAINLESS KITZ CHECK VALVE STAINLESS
KITZบอลวาล์วสแตนเลสคิทซ์Ball Valve KITZ
UTKM/U3TZM,10UT,
10UTB/10UTBM
20UTB/20UTBM,
300UTB/300UTBM,
KITZ
เกทวาล์ว คิทซ์ 
(วาล์วประตูน้ำ)
Gate Valve
 KITZUEL,10IMA/10UMAM,20IMA/20UMAM
KITZเช็ควาล์ว คิทซ์Check Valve KITZ
 UO/UOM,UN, 10UOA
     
KITZ STRAINER STAINLESS  
KITZ
โกล๊บวาล์ว คิทซ์
(วาล์วสตีม) 
Globe Valve
 KITZUCL, 10UPA, 20UPA
KITZสเตรนเนอร์ คิทซ์Strainer KITZUY,10UYA, 10UYB   
     

 

วาล์ว คิทซ์ คิตาซาว่า วาล์วKITZ VALVE KITZ (KITAZAWA) วาล์วอุตสาหกรรม คิทซ์ วาล์วสตีม วาล์วน้ำ วาล์วน้ำมัน วาล์วแก๊ส

สเปควาล์วคาสต์คาร์บอน สตีล คิทซ์ (คิตาซาว่า) แคตตาล็อควาล์วคาสต์คาร์บอน สตีล คิทซ์ (คิตาซาว่า)
Spect Cast Carbon Steel Valve KITZ (KITAZAWA)  Catalog Cast Carbon Steel Valve KITZ (KITAZAWA)

Kitazawa วาล์วคาสต์ คาร์บอน สตีล (วาล์วเหล็กเหนียว) คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

 

Spect KITAZAWA Valve Cast Carbon Steel KITZ 
สเปค คิตาซาว่า วาล์ว เหล็กเหนียว คิทซ์  / แคตตาล็อควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์

KITZ BALL VALVE CAST CARBON KITZ GATE VALVE CAST CARBON KITZ GLOBE VALVE CAST CARBON
KITZบอลวาล์วคิทซ์(บอลวาล์ว)Ball Valve KITZ150SCTDZ,300SCTDZ,600SCTK KITZ เกทวาล์วคิทซ์ (วาล์วประตูน้ำ)Gate Valve KITZ 150SCLS,300SCLS KITZโกล๊บวาล์ว คิทซ์  (วาล์วสตีม)Globe Valve KITZ150SCJS
     
KITZ CHECK VALVE CAST CARBON    
KITZเช็ควาล์ว คิทซ์Check Valve KITZ 150SCOS    
     

วาล์วคิทซ์ คิตาซาว่า วาล์วKITZ VALVE KITAZAWA

วาล์วผีเสื้อ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์ Butterfly Valves KITZ

Kitazawa วาล์วผีเสื้อ (บัตเตอร์ฟลาย) คิทซ์ (คิตาซาว่า) วาล์วคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

Spect KITAZAWA Butterfly Valves KITZ  
สเปค คิตาซาว่า วาล์วผีเสื้อ คิทซ์ /   แคตตาล็อควาล์วผีเสื้อ คิทซ์  / สเปควาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า

KITZวาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์Butterfly Valve KITZ XJ Series KITZวาล์วผีเสื้อคิตาซาว่าKITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์Butterfly Valve KITZ DJ Series KITZวาล์วผีเสื้อคิตาซาว่า KITZบัตเตอร์ฟลายวาล์ว คิทซ์Butterfly Valve KITZ UB Series